Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH

Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach w roku szkolnym 2021/2022.

Szkoła Polska ogłasza nabór uczniów do:

  • Szkoły Podstawowej
  • Liceum Ogólnokształcącego

w terminie: od 01.04.2021 r. do 31.08.2021 r.

Zgłoszenia ucznia można pobrać ze strony www.saloniki.orpeg.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL – załącznik nr 1,
  • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 3a i 3b,
  • oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,
  • powiadomienie w razie wypadku- załącznik nr 5.

Miejsce i forma składania dokumentów:

  • osobiście w budynku Szkoły Polskiej ul. Tsimiski 78, Saloniki
  • drogą elektroniczną na e-mail: saloniki@orpeg.pl

O przyjęciu decyduje liczba miejsc i kolejność zgłoszeń. Przy rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej SPL pierwszeństwo mają dzieci, które w roku szklonym 2021-22 kończą 7 lat. Uczniowie , którzy mają 6 lat mogą zostać przyjęci w razie wolnych miejsc.

TEL. KONTAKTOWY:

MONIKA GANO
6992057655
23510 76787
saloniki@orpeg.pl
monikagano@o2.pl