Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach rozpoczyna od dnia 1 kwietnia 2018 roku zapisy na rok szkolny 2018/2019.
Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki w Szkole Podstawowe i Liceum Ogólnokształcącym.Nauka w naszym Punkcie umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.
Szkoła została utworzona w 1997 roku z inicjatywy Pani I.Szelągiewicz oraz Polonii greckiej.
Wystawiamy świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.
Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Edukacji Narodowej.
Nadzór pedagogiczny nad Kierownikiem Szkoły sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
tel. +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93, +48 22 629 36 42, +48 22 622 37 94
Nasza placówka realizuje uzupełniający plan nauczania, który obejmuje: edukację wczesnoszkolną w klasach najmłodszych (I-III), język polski oraz wiedzę o Polsce według nowych ram programowych.
Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski.

Prosimy zapamiętać:

Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach jest placówką przyjazną dla salonickiego środowiska oświatowego!

W sprawie zapisów do szkoły – proszę o kontakt drogą elektroniczną: saloniki@orpeg.pl

lub pod numerem tel. 6992057655

2351076787

Adres Szkoły : UL.TSIMISKI78

54622 SALONIKI

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Konsulatu Generalnego RP ul. Tsimiski 78

Zapraszamy Rodziców i Dzieci!

Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach