ZAJĘCIA LEKCYJNE 20.02.2021

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
Przesyłam harmonogram zajęć on-line.
GODZINY SPOTKAŃ NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS:
KLASA III SP SOBOTA GODZINA 9.00-10.30
KLASA V SP SOBOTA GODZINA 10.30-12.00
KLASA VII SP SOBOTA GODZINA 12.00-13.00
KLASA VIII SP SOBOTA GODZINA 13.00-14.00
KLASA II SP SOBOTA GODZINA 14.00-15.30
JĘZYK POLSKI
GODZINY SPOTKAŃ –MESSENGER
KLASA V SOBOTA GODZINA 9.00-10.30
KLASA VIII SOBOTA GODZINA 14.00-15.30
PLATFORMA MICROSOFT TEAMS
KLASA VII SOBOTA GODZINA 10.30-12.00
Elektroniczne adresy do przesłania prac:
M.Gano saloniki@orpeg.pl
I.Krzysztoporska ilonakrzysz@gmail.com

Przesyłam tematy zajęć lekcyjnych z soboty 20.02.2021 r.
KLASA I SP
NOWI TROPICIELE CZ.4
TEMATY:
1. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
Podręcznik s.3
Ćwiczenia s.3
2. Mały konstruktor.
Podręcznik s.4-5
Ćwiczenia s.4-5
3. Galaktyczna niespodzianka.
Podręcznik s.6-9
Ćwiczenia s.6-7
4. Chcę zostać astronautą.
Podręcznik s.10-11
Ćwiczenia s.8-9
5. Lecimy w kosmos.
Podręcznik s.12-13
Ćwiczenia s.10-11
6. W marcu jak w garncu.
Podręcznik s.14-15
Ćwiczenia s.12-13

KLASA II SP
NOWI TROPICIELE CZ.4
TEMATY:
1. Muzyka wokół nas.
Podręcznik s.3-5
Ćwiczenia s.3-4
2. Z muzyką przez wieki.
Podręcznik s.6-7
Ćwiczenia s.6-7
3. Instrumenty.
Podręcznik s.8-9
Ćwiczenia s.8-9
4. Muzyka i przygoda.
Podręcznik s.10-11
Ćwiczenia s.10-11
5. Wesoły koncert.
Podręcznik s.12-13
Ćwiczenia s.12-13

KLASA III SP
NOWI TROPICIELE CZ.4
TEMATY:
1. Język polski jest żywy.
Podręcznik s.3-5
Ćwiczenia s.3-4
2. Mowa polska.
Podręcznik s.6-9
Ćwiczenia s.5-7
3. Dbamy o poprawną polszczyznę.
Podręcznik s.10-12
Ćwiczenia s.8-9
4. W składziku poety.
Podręcznik s.13-15
Ćwiczenia s.10-11
5. Bawimy się słowami.
Podręcznik s.16-21
Ćwiczenia s.12-15

KLASA V SP
WOP
GEOGRAFIA
1. Położenie geograficzne Polski
Podręcznik s.8-12
Ćwiczenia s.4-5
DO DOMU ć.3 str.5

JĘZYK POLSKI
KLASA 5
Lekcja 64
Temat: Bogowie Słowian.

1. Słowianie – wielka grupa ludów indoeuropejskich; dzielą się na Słowian wschodnich (Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy), zachodnich (Polacy, Czesi, Słowacy) południowych (Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy, Bułgarzy, Słowianie mieszkający na terenach Macedonii).
2. Bogowie Słowian:
a) Świętowid (bóg bogów, mocy nadprzyrodzonych),
b) Perun-Jarowit (bóg ognia, błyskawicy i grzmotów),
c) Weles- Trzygłów (bóg magii, przysięgi i zaświatów),
d) Swarożyc (bóg ognia ofiarnego i słońca),
e) Mokosz (Ziemia – Matka),
f) Marzanna (bogini śmierci i zimy),
g) Żywia (bogini życia),
h) Pochwist, Pogwizd (bóg wiatru),
i) Dziedzilia (bogini małżeństwa).

Lekcja 65
Temat: Czary, mary, obrzędy. Chyżo do Tyża – gra planszowa.

Legenda gry:
Chmurnik – demon powietrza.
Leszy (Borowy, Boruta) – duch leśny, zwodzi ludzi na manowce.
Południca – demon pól.
Rusałki – duchy dziewczyn, które utonęły.
Strzyga – czarownica, wiedźma, najczęściej w postaci sowy.
Utopiec – duch topielca.
Wilkołak – wykopuje duchy, porywa i pożera dzieci.
Wiły – piękne nagie dziewczyny przemieniające się w łabędzie lub konie.
Żmij (lamia) – chroni wody i zasiewy, lubi kobiety. Z takich związków rodzą się dzieci o wielkiej sile i zdolnościach.

Lekcja 66
Temat: Zdania złożone współrzędnie – ćwiczenia.

Praca domowa:
1) Nauczyć się na pamięć o bogach, demonach
i duchach słowiańskich.
2) Napisać modlitwę do jednego ze słowiańskich bogów.

KLASA VII SP
WOP
23. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku.
Podręcznik s.127-131
Ćwiczenia s.56-57
DO DOMU ć.4 str.57
JĘZYK POLSKI
KLASA 7

Lekcja 64
Temat: Wyrazy złożone. Ćwiczenia.

Ćwiczenia 1, 4,6 str. 125-127.

Lekcja 65
Temat: Sąd nad Balladyną.

Sala rozpraw: sędzia, prokurator, świadkowie (królewski lekarz, Filon, Wdowa, naoczny świadek zbrodni- Grabiec), oskarżyciel, obrońca, woźny, sekretarz.
Oskarżyciel: Balladyna jest bezwzględną zbrodniarką pozbawioną jakichkolwiek skrupułów, żądna władzy i bogactwa zabija siostrę, posłańca od Kirkora, Grabca, męża oraz kochanka (Kostryna), wypiera się własnej matki i skazuje ją na tortury.
Obrońca: Balladyna jest kobietą ambitną, jej postępowanie jest efektem złego wychowania i traum dzieciństwa, oskarżona zabija w afekcie (siostra ją poniża i lekceważy, mąż pozostawia zaraz po ślubie, Grabiec i Kostryn stanowią realne zagrożenie dla jej władzy).
Wyrok: śmierć.

Lekcja 66
Temat: Baśniowość ,,Balladyny” i funkcja fantastyki.

Elementy baśniowe: świat nadprzyrodzony ingeruje w poczynania ludzi, motyw księcia, baśniowa natura (sprzyja człowiekowi, ale też wymierza karę), przemiana Grabca w wierzbę, zło zostaje ukarane.
Funkcja fantastyki:
a) motywy fantastyczne ubarwiają akcję, tworzą nastrój tajemniczości i grozy, dodają lekkości utworowi,
b)postacie fantastyczne uświadamiają czytelnikowi mechanizm działania zła w świecie,
c) nimfy i duchy obrazują marzenia, potrzeby, rządze i namiętności ludzkie, które często wymykają się człowiekowi spod kontroli i prowadzą do cierpienia i tragedii.

Praca domowa:
1) Przygotuję się do sprawdzianu z ,,Balladyny”.
2) Przeczytam ,,Fatum” C.K. Norwida (str. 179 – podręcznik do literatury).

KLASA VIII SP
WOP 22. Daleki Wschód-Chiny i Japonia.
Podręcznik s.143-146
Ćwiczenia s.54-55
DO DOMU ć.4 str.55
JĘZYK POLSKI
KLASA 8

Lekcja 64
Temat: ,,Montaż, czyli zagęszczenie filmowego świata”. Plany filmowe, ruchy kamery, montaż, sekwencje zagęszczone.

Montaż to łączenie ujęć (dawniej – klejenie taśmy, dziś – wykorzystywanie komputerów), opowiadanie filmowymi obrazami, to sposób na zagęszczenie filmowego świata i jednocześnie uprzystępnienie go widzowi. Obok samej zawartości ujęć sprawia on, że film jest wypowiedzią artysty, jest sztuką.

1) Komponowanie fabuły filmu (opowiadanie za pomocą ruchomych obrazów).

2)Ekranowy czas i przestrzeń (efekty montażu).

3)Montaż – sztuka iluzji: montaż wewnątrzkadrowy, miękki montaż, równoległy, sekwencje zagęszczone, stylizacje.

Lekcja 65
Temat: Recenzja.

I. Część sprawozdawcza

1. Informacje o reżyserze, autorze scenariusza, aktorach, autorze scenografii, zdjęć, efektów specjalnych, kompozytorze.
2. Krótka informacja o treści – gatunek, temat, problematyka, bohaterowie, czas i miejsce akcji.
II. Część oceniająca
1. Temat i zagadnienia.
2. Rzeczywistość przedstawiona.
3. Akcja.
4. Gra aktorów.
5. Reżyseria.
6. Zgodność z pierwowzorem.
7. Scenografia, zdjęcia, kostiumy, muzuka, i inne ważne środki wyrazu.

III. Podsumowanie.

Lekcja 66
Temat: Kolokwializmy.

Ćwiczenia 1,2,3 str. 86-88.

Praca domowa:
1) Obejrzę film ,,Quo vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza i napiszę jego krótką recenzję.