ZAJĘCIA LEKCYJNE 13.02.2021

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
Przesyłam harmonogram zajęć on-line.
GODZINY SPOTKAŃ NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS:
KLASA III SP SOBOTA GODZINA 9.00-10.30
KLASA V SP SOBOTA GODZINA 10.30-12.00
KLASA VII SP SOBOTA GODZINA 12.00-13.00
KLASA VIII SP SOBOTA GODZINA 13.00-14.00
KLASA II SP SOBOTA GODZINA 14.00-15.30
JĘZYK POLSKI
GODZINY SPOTKAŃ –MESSENGER
KLASA V SOBOTA GODZINA 9.00-10.30
KLASA VIII SOBOTA GODZINA 14.00-15.30
PLATFORMA MICROSOFT TEAMS
KLASA VII SOBOTA GODZINA 10.30-12.00
Elektroniczne adresy do przesłania prac:
M.Gano saloniki@orpeg.pl
I.Krzysztoporska ilonakrzysz@gmail.com

Przesyłam tematy zajęć lekcyjnych z soboty 13.02.2021 r.
KLASA I SP
TEMATY:
26. Zima Muminków.
Podręcznik s.52-53
Ćwiczenia s.54-55
27. Kraina skuta lodem.
Podręcznik s.54-55
Ćwiczenia s.56-57
28. Na dalekiej północy.
Podręcznik s.56-57
Ćwiczenia s.58-59
29. W księgarni.
Podręcznik s.58-59
Ćwiczenia s.60-61

KLASA II SP
TEMATY:
27.Bezpiecznie korzystamy z prądu.
Podręcznik s.72-75
Ćwiczenia s.66-67
28. Wyładowania elektryczne.
Podręcznik s.76-77
Ćwiczenia s.68-69
29. Lampa Alladyna.
Podręcznik s.78-81
Ćwiczenia s.70-72
http://bibliotekazsw.jcom.pl/images/pliki/Lampa_Aladyna.pdf?i=1

KLASA III SP
TEMATY:
28. Nasze oczy.
Podręcznik s.90-91
Ćwiczenia s.66-68
29. Świat w dłoniach.
Podręcznik s.92-95
Ćwiczenia s.69-70
30. Tropimy ortografię-h.
Podręcznik s.96-97
Ćwiczenia s.72-75

KLASA V SP
WOP
Lekcja powtórzeniowa.
Podręcznik s.210-215
Ćwiczenia s.94-95
DO DOMU ć.3 str.95

JĘZYK POLSKI
KLASA 5

Lekcja 61
Temat: Zdanie pojedyncze i złożone.

Lekcja 62
Temat: Narodziny świata w mitologii greckiej.

Chaos – z niego wyłonili się
Uranos (Niebo) +Gaja (Ziemia) = Tytani (Okeanos-najstarszy, kiklopowie – cyklopi, hekatonchejrowie – sturęcy). Kronos (najmłodszy z Tytanów zabił ojca). Kronos + Reja = Hades, Posejdon, Hera, Demeter, Hestia i Dzeus (najmłodszy). Walka z ojcem i śmierć Kronosa. Razem z bogami rodził się świat: ziemia, słońce, chmury, lasy, źródła, jeziora, kotliny, góry, gwiazdy, ptaki.

Lekcja 63
Temat: Słowiańskie mity o początkach świata.

1) Stworzenie przez nurkowanie: na początku – niebo i morze, bóg i diabeł. Diabeł tworzy ziemię (rzuca garść
wyłowionego piasku na wodę). Wspólne zamieszkanie, podstęp diabła i walka z bogiem. Bóg odchodzi na niebiosa, a diabeł zostaje strącony w otchłań.

2) Stworzenie z kosmicznego jaja (zostaje ono rozbite w akcie twórczym):

a) wielkie drzewo (dąb), uratowanie piskląt, rzucanie trzech jaj, tworzenie królestw,

b) kogut zapładniający ziemię.

3) Stworzenie z rozczłonkowania.
Świat pochodzi od boga: słońce to boża twarz, księżyc – jego piersi, zorza to oczy boże, gwiazdy- jego szaty, wiatry to duch święty. Ludzie powstali z Adama: carowie z jego głowy, kniaziowie – bojarzy z jego świętych mocy, chłopi prawosławni- z jego kolan (,,Księga Gołębia”).

Do domu: 1) Poszukam w internecie informacji o słowiańskich bogach i zrobię krótką notatkę.
2) Opiszę własną wizję stworzenia świata.

KLASA VII SP
WOP
22. Masy wkraczają do polityki.
Podręcznik s.122-126
Ćwiczenia s.54-55
DO DOMU ć.2 str.54
JĘZYK POLSKI
KLASA 7
Lekcja 61
Temat: Rodzina wyrazów. Ćwiczenia.

Ćwiczenie 1,4 str. 122
Ćwiczenie 5 str. 123
Lekcja 62
Temat: Świat przedstawiony w ,,Balladynie” Juliusza Słowackiego.

1.Geneza ,,Balladyny” (napisana po upadku powstania listopadowego w grudniu 1834 roku).
2. Czas i miejsce akcji (,,Za czasów bajecznych, koło jeziora Gopło”, okolice Gniezna, historia pradawna i okres rządów Popiela IV) .
3. Bohaterowie:
a)Postacie realistyczne – Balladyna, Kirkor, Alina, Wdowa, Pustelnik, Kostryn.
b) Postacie fantastyczne – Goplana, Skierka i Chochlik.
c) Postać z pogranicza realizmu i fantastyki – Grabiec.

4) Plan wydarzeń
Lekcja 63
Temat: Problematyka i budowa dramatu Juliusza Słowackiego.

1) Problematyka: motyw władzy i sprawiedliwości.
2) gatunek i budowa utworu (rodzaj literacki – dramat, gatunek-tragedia). 5 aktów podzielonych na sceny, bogactwo wątków, motywów i elementów, klarowna zwarta kompozycja, postacie zestawione na zasadzie kontrastu, motywy fantastyczne.

Praca domowa:
1) Napiszę plan wydarzeń do ,,Balladyny”.

KLASA VIII SP
WOP 21. Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i ZSRS.
Podręcznik s.139-142
Ćwiczenia s.52-53
DO DOMU ć.4 str.53
JĘZYK POLSKI
KLASA 8
Lekcja 61
Temat: Ryszard Kapuściński: ,,Imperium” (fr.). Czym jest reportaż literacki?

1. Życie i praca Ryszarda Kapuscinskiego oraz jego twórczość. .
2. ,,Imperium” (fragmenty):
a) narrator i jego refleksje związane z pozycją carów Rosji i przywódców partii komunistycznych w Związku Sowieckim,
b) postawa żołnierzy wojsk pogranicznych wobec przybysza,
c) słów kilka o cerkwiach,
d) motywy i tematy widowiska, reakcje narratora,
e) jezioro Bajkał.
3. Definicja reportażu literackiego.

Lekcja 62
Temat: Warsztaty publicystyczne.

1) Rozpoznawanie gatunków (powieść, reportaż, felieton).
2) Układanie i przekształcanie tekstów.

Lekcja 63
Temat: Odmiana imion i nazwisk. Ćwiczenia.

Do domu:
1) Napisać krótki reportaż literacki na dowolny temat.
2) Przeczytać tekst z podręcznika ,, Montaż, czyli zagęszczanie filmowego świata” i sporządzić notatkę na jego podstawie.