ZAJĘCIA LEKCYJNE 06.02.2021

ZAJĘCIA LEKCYJNE Z SOBOTY 06.02.2021 R.
Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
przesyłam harmonogram zajęć on-line.
GODZINY SPOTKAŃ NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS:
KLASA III SP SOBOTA GODZINA 9.00-10.30
KLASA V SP SOBOTA GODZINA 10.30-12.00
KLASA VII SP SOBOTA GODZINA 12.00-13.00
KLASA VIII SP SOBOTA GODZINA 13.00-14.00
KLASA II SP SOBOTA GODZINA 14.00-15.30
JĘZYK POLSKI
GODZINY SPOTKAŃ –MESSENGER
KLASA V SOBOTA GODZINA 9.00-10.30
KLASA VIII SOBOTA GODZINA 14.00-15.30
PLATFORMA MICROSOFT TEAMS
KLASA VII SOBOTA GODZINA 10.30-12.00
Elektroniczne adresy do przesłania prac:
M.Gano saloniki@orpeg.pl
I.Krzysztoporska ilonakrzysz@gmail.com
Przesyłam tematy zajęć lekcyjnych z soboty 06.02.2021 r.
KLASA I SP
TEMATY:
21. Historie o ważnym uśmiechu.
Podręcznik s.42-43
Ćwiczenia s.44-45
22. Pudełko pragnień Stefana.
Podręcznik s.44-45
Ćwiczenia s.46-47
23. Bank dobrych uczynków.
Podręcznik s.46-47
Ćwiczenia s.48-49
24. Co robi leń?
Podręcznik s.48-49
Ćwiczenia s.50-51
25. Rodzinny podwieczorek.
Podręcznik s.50-51
Ćwiczenia s.52-53
KLASA II SP
TEMATY:
22. Mistrzowie pantomimy.
Podręcznik s.58-59
Ćwiczenia s.54-55
23. Gatunki filmowe.
Podręcznik s.60-61
Ćwiczenia s.56-57
24. Kto jest kim na planie filmowym?
Podręcznik s.62-64
Ćwiczenia s.59-61
25. Magia kina.
Podręcznik s.66-67
Ćwiczenia s.62-63
26. Skąd płynie prąd?
Podręcznik s.68-71
Ćwiczenia s.64-65
KLASA III SP
TEMATY:
22. Uwaga na słońce!
Podręcznik s.71-75
Ćwiczenia s.56-57
23. Lecimy do Krakowa.
Podręcznik s.76-79
Ćwiczenia s.58-59
24. Przerwany hejnał.
Podręcznik s.80-81
Ćwiczenia s.60
25. Kraków i jego tradycje.
Podręcznik s.82-85
Ćwiczenia s.62
26/27. Królowa Śniegu.
Podręcznik s.86-89
Ćwiczenia s.63-65
KLASA V SP
WOP
37. Monarchia stanowa w Polsce.
Podręcznik s.205-209
Ćwiczenia s.92-93
DO DOMU ć.3 str.92
JĘZYK POLSKI
KLASA 5
Lekcja 58
Temat: Analiza zdania pojedynczego.
Lekcja 59
Temat: Nikos i Ares Chadzinikolau – ,,Ilustrowana księga mitów greckich” (fragmenty). Bogowie i bóstwa.
1) Bogowie i bóstwa: Zeus, Hera, Atena, Apollon, Artemida, Posejdon, Ares, Afrodyta, Demeter, Hefajstos, Hermes, Hestia, Hades.
2) Olimp (przepisać z podręcznika ze str. 135).
Lekcja 60
Temat: W kręgu mitów greckich.
1) Prometeusz (stworzył ludzi i podarował im ukradziony bogom ogień, za co został skazany na wieczyste męki).
2) Syzyf (podstępny król Koryntu z zamiłowaniem do plotek, za które został ukarany śmiercią; skazany na wpychanie wielkiego, wciąż staczającego się głazu).
3) Tezeusz (bohater ateński, który zabił Minotaura i ,dzięki pomocy Ariadny, wydostał się z labiryntu).
4) Orfeusz i Eurydyka (śpiewak, który zszedł do Hadesu, aby zabrać stamtąd swą żonę Eurydykę).
5) Dedal i Ikar (twórca labiryntu i skrzydeł woskowych, którego syn Ikar zginął śmiercią tragiczną).
Do domu:
1) Nauczyć się z podręcznika od str. 131 do 135.
2) Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 4 ze str. 136 (podręcznik do literatury).
3) Przedstawić w dowolny sposób (komiks, opowiadanie, plan wydarzeń,… ) przygody Odyseusza.
KLASA VII SP
WOP
21. Narodziny kultury masowej. Przemiany obyczajowe.
Podręcznik s.117-121
Ćwiczenia s.52-53
DO DOMU ć.5 str.53
JĘZYK POLSKI
KLASA 7
Lekcja 58
Temat: Sprawdzian z ,,Dziadów”.
Lekcja 59
Temat: Cechy satyry na podstawie,, Żony modnej” Ignacego Krasickiego.
1. Ironiczne podziękowanie pana Piotra.
2. Zalety żony: bogata, piękna, grzeczna, rozumna.
3. Jej wady: wychowana w mieście.
4. Przed ślubem:
a) wielkie różnice charakterów,
b) intercyza ( życie na wsi i w mieście, służba, własna kareta, olbrzymie apartamenty, wszelkie zbytki).
5. Po ślubie:
a) w drodze do domu (grymasy żony, wygórowane wymagania, odkładanie podróży, pakowanie bagażu).
b) w domu (zmiany wprowadzone przez żonę modną) ,
c) przyjazd gości (bal maskowy – stosunek damy do własnego męża),
d) powrót do miasta.
6. Podsumowanie zamążpójścia :,, Cóż mam czynić? Próżny żal, jak mówią, po szkodzie”.
Cechy satyry:
Utwór krytyczny, charakter komiczny, wyolbrzymienie zjawisk, utwór ośmieszający, podobieństwo do karykatury.
Lekcja 60
Temat: Funkcje formantów. Ćwiczenia.
Ćwiczenia:
1,2,3 str. 116 – 117,
4 str. 118,
6 str. 119.
Do domu:
1) Przeczytać lub wysłuchać ,,Balladynę” Juliusza Słowackiego.
2) Napisać, czy pan Piotr był szczęśliwy ze swą żoną. Odpowiedź uzasadnić.
KLASA VIII SP
WOP 20. Bliski Wschód-konflikty arabsko-izraelskie.
Podręcznik s.136-138
Ćwiczenia s.50-51
DO DOMU ć.4 str.51
JĘZYK POLSKI
KLASA 8
Lekcja 58
Temat: Życie mieszkańców Skawiec przed potopem w reportażu Michała Olszewskiego.
1) O jakim ,,Potopie” jest mowa w reportażu?
2) Na kiedy przewidywany jest kataklizm?
3) Reakcja mieszkańców wsi na budowę zbiornika przeciwpowodziowego.
4) Co łączy Józefa Kupczyka z Karolem Habryką?
5) Definicja reportażu (str. 149).
6) Pytania 1i6 str. 157.
Lekcja 59
Temat: Pierre Levy – ,,Drugi potop” – o publicystyce i odmianach artykułów.
1) Przepisać definicję publicystyki i wyliczyć odmiany artykułów (str. 165).
2) Różnice między pierwszym, a drugim potopem:
BIBLIJNY POTOP (ogrom wód) : przyświeca mu idea stałego lądu, jest on karą bożą , istnienie Noego-organizatora, arka jest jedyna, szczelna, zamknięta.
DRUGI POTOP (bomba telekomunikacyjna, demograficzna, atomowa): brak stałego, lądu, wynik samounicestwienia człowieka, brak Noego, wielość arek i ich różnorodność oraz otwarte drzwi.
Lekcja 60
Temat: Nazwy miejscowe, osobowe i ich rodzaje. Ćwiczenia.
Ćwiczenia 1, 2 str. 83
Ćwiczenie 3 str. 84
Ćwiczenie 5,6 str. 85
Praca domowa:
1) Przeczytać z podręcznika fr. ,,Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego (str. 172) i odpowiedzieć na pytania 4,5 ze str. 179.