Szkoła Polska im. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH Szkoła Polska im. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska w Salonikach umożliwia uczniom, spełniającym obowiązek nauki w szkołach działających w greckim systemie oświaty, uzupełnianie wykształcenia z języka polskiego i wiedzy o Polsce w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych, określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. Oznacza to, że dzieci polskie mieszkające w Grecji nie mogą uczyć się wyłącznie w naszej szkole.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć