Dzień Babci i Dzień Dziadka

"Wiersz dla Babci i Dziadka"

Kochani, dziś okazja rzadka
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka
Jak wiecie, jest ich razem czworo
Co można sprawdzić, gdy się zbiorą
Wciąż mówią wtedy o tych latach
Gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata
A wasza mama bez swych lalek
Do łóżka iść nie chciała wcale
A teraz, jak ten czas wciąż leci
Cieszą się dziećmi swoich dzieci
I myślą widząc ich gromadkę
Że miło Babcią być i Dziadkiem
Więc dziś spróbujcie zapamiętać
Czym są dla dziadków ich wnuczęta
I pięknej szansy nie przegapcie
Kochajcie Dziadków swych i Babcie