Pakiet edukacyjny MEN

Nasza szkoła otrzymała pakiet edukacyjny przekazany przez MEN.
Dziękujemy!!!