Podziękowanie

W imieniu swoim,grona pedagogicznego oraz przede wszystkim uczniów pragnę bardzo gorąco podziękować Pani Annie Radeckiej Dyrektor ORPEG za pomoc i życzliwość.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za sfinansowanie zakupu nowej wykładziny podłogowej w SPK Saloniki.Dzięki Pani Dyrektor klasy szkolne pachną czystością i świeżością.
Dziękujemy!!!
Monika Gano
Kierownik SPK Saloniki