Dyrektor ORPEG

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że z dniem 3.X.2016r. stanowisko Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, objęła pani Anna Radecka.
Nowej Pani Dyrektor, w imieniu własnym oraz całej społeczności szkolnej składam najlepsze życzenia sukcesów w pracy na rzecz rozwoju polskiej edukacji poza granicami Polski.