DZIEŃ DZIECKA

Życzę wszystkim dzieciom,
aby ich dzieciństwo
było jak najlepsze
i aby trwało jak najdłużej!!!!