ZAPISY DO SPK SALONIKI

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ!!!
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
z siedzibą w Salonikach
OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018/2019!
Podstawowy nabór uczniów rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2018 r. i kończy się z dniem 31 sierpnia 2018 r.
Przy zapisie należy złożyć:
- kopię (skan) dokumentu tożsamości dziecka (dowodu,paszportu),
- kopię (skan) aktu urodzenia dziecka,
- kopię (skan) dokumentu tożsamości rodzica,
- wypełnioną, podpisaną Kartę zapisu ucznia (do pobrania w szkole) lub ze strony www.

ADRES SZKOŁY:
UL.TSIMISKI 78

TEL.KONTAKTOWY:
MONIKA GANO
6992057655
23510 76787
saloniki@orpeg.pl
monikagano@o2.pl