Zajęcia lekcyjne z 13 czerwca 2020 roku KLASA VII

KLASA VII
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Przesyłam ostatnie zajęcia lekcyjne w tym roku szkolnym z soboty 13.06.2020r. Pracy domowej nie zadaję!!!!

Monika Gano
Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach

WOP
KLASA VII
TEMAT 44: POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W LATACH 1918-1939.
Podręcznik: strona 242-246
Karty ćwiczeń: strona 102-103

JĘZYK POLSKI
KLASA VII
Lekcja 106
Temat: W kręgu poezji Jacka Podsiadły.

Przeczytaj z Internetu parę wierszy Jacka Podsiadły i napisz, który z nich zrobił na Tobie największe wrażenie. Odpowiedź uzasadnij.

Lekcja 107
Temat: Adam Zagajewski - nieustanny podróżnik.

Na podstawie notki biograficznej (str.227) napisz, dlaczego Zagajewskiego można nazwać nieustannym podróżnikiem. Jakie refleksje towarzyszą podmiotowi lirycznemu wierszy "Szybki wiersz" (str. 228) i "Walizka" (str. 233) w trakcie przemieszczania się.

Lekcja 108
Temat: Literackie wędrówki wakacyjne. Adam Mickiewicz - "Żegluga".

Po przeczytaniu wiersza A. Mickiewicza "Żegluga" (str. 169) i wnikliwej jego analizie opisz własnymi słowami przebieg morskiej podróży podmiotu lirycznego.