ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,
uprzejmie informuję, że przewidywane (zgodnie z organizacją roku szkolnego) na 15 czerwca 2020 r. Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 nie odbędzie się!!!!
Zakończenie roku - rozdanie druków świadectw szkolnych zostanie połączone z Rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego 2020/2021 we wrześniu.
Ze względu na przepisy RODO-ochrony danych osobowych nie wysyłam skanów świadectw pocztą elektroniczną.
Poinformuję telefonicznie rodziców o postępach uczniów.
We wrześniu wszyscy uczniowie otrzymają druki świadectw szkolnych oraz zostaną poproszeni o zwrot podręczników szkolnych oraz książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
Uprzejmie przypominam, iż podręczniki szkolne są własnością szkoły i wypożyczane są przez 3 lata kolejnym uczniom. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika następny rocznik odnotuje braki. Nie wolno mi zamówić brakującego podręcznika. Ćwiczenia są własnością każdego ucznia i ma prawo dysponować nimi według swojego uznania.

Z wyrazami szacunku
Monika Gano
Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach