REKRUTACJA

Rekrutacja uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Salonikach na rok szkolny 2015/2016

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klas pierwszych: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

W celu zapisania ucznia do szkoły należy złożyć u kierownika szkoły KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY.
Przy pierwszym przyjęciu do szkoły dodatkowo należy złożyć kopię dokumentu tożsamości ucznia i zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły greckiej.